Advokátska kancelária Poprad

Advokátske kancelárie JUDr. Lucie Fabianovej a JUDr. Matúša Fabiana sú samostatne pôsobiace advokátske kancelárie, ktoré vzájomne spolupracujú v celom portfóliu poskytovaných právnych služieb.

Spolupráca viacerých subjektov na trhu je zárukou odbornosti a kvality poskytovania právnych služieb. Samozrejme je spolupráca viacerých advokátov taktiež zárukou silného partnera na strane klienta.

Poskytujeme právny servis a právne poradenstvo predovšetkým v oblasti občianskeho, obchodného, pracovného, rodinného a spotrebiteľského práva. Zastupujeme záujmy našich klientov tak v sporovej, ako aj v nesporovej agende. Poskytujeme komplexné právne poradenstvo začínajúcim podnikateľom, i úspešným firmám.

Ponúkame Vám osobný a bezprostredný prístup advokáta s dôrazom na individuálne požiadavky klienta a potreby každého jednotlivého prípadu. Vždy kladieme dôraz na dobrú informovanosť klienta o priebehu jeho vecí, ako aj dôraz na spätnú väzbu medzi klientom a advokátom. Vždy najskôr uvažujeme, či Vám vieme priniesť hodnotu, ktorú očakávate – mali by ste včas vedieť možný výsledok služby, poznať náš postup a predvídať jeho cenu. Cieľom našej snahy je popri hľadaní optimálnych riešení pomôcť dosiahnuť klientom vytýčené ciele. Právny názor Vám prezentujeme otvorene a zrozumiteľne, máme transparentný systém odmeňovania a usilujeme sa zjednodušiť Vám prístup k spravodlivosti po každej stránke.

Prehľad poskytovaných právnych služieb, kontaktné údaje i prehľad cien nájdete na tejto internetovej stránke, na ktorej Vás srdečne vítame.