Kontakt

Advokátska kancelária FABIAN, s.r.o.

Karpatská 15, 058 01 Poprad (Business Centrum Poprad)
spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vl. č. 39439/P

JUDr. Matúš Fabian – konateľ a advokát zapísaný v zozname SAK pod č. 7107

IČO: 52 821 544

DIČ: 2121155828
IČ DPH: SK2121155828

mob.: +421 907 867 512

e-mail:

fabian@advokati-poprad.sk

office@advokati-poprad.sk

JUDr. Lucia Fabianová, advokátka

Ul. 29. augusta 4812, 058 01 Poprad
zapísaná v zozname SAK pod č. 7115

IČO: 42422027
DIČ: 1079233397

e-mail: fabianova@advokati-poprad.sk

Osobné stretnutia s klientmi sa konajú až na základe potvrdenia konkrétneho termínu, a preto nás prosím v prípade záujmu o naše právne služby najprv kontaktujte na vyššie uvedených e-mailových adresách alebo na telefónnom čísle: +421 907 867 512.