Advokáti

JUDr. Lucia Fabianová JUDr. Matúš Fabian
Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela (2006-2011)
Rigorózna skúška v roku 2012
Advokátska skúška v roku 2015
VZDELANIE Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela (2006-2011)
Rigorózna skúška v roku 2012
Advokátska skúška v roku 2015
občianske právo, obchodné právo a právo obchodných spoločností, zmluvné právo, pracovné právo, rodinné právo, ochrana osobných údajov, právo tretieho sektora, vymáhanie pohľadávok, zastupovanie v súdnom konaní, v exekučnom konaní a v konaní pred orgánmi verejnej správy ZAMERANIE občianske právo, obchodné právo, zmluvné právo, spotrebiteľské právo, správne právo, internetové právo a právo elektronického obchodu, ochrana dobrého mena a nekalá súťaž, právo v oblasti finančného trhu, realitnej a developerskej činnosti, start-upy, vymáhanie pohľadávok, zastupovanie v súdnom konaní, v exekučnom konaní a v konaní pred orgánmi verejnej správy