Prečo v prípade kúpnych zmlúv nepodľahnúť internetu a nechať si radšej poradiť advokátom?

Nespoliehajte sa viac na neoverené vzory a právne podania, ktoré nájdete na internete, nakoľko vôbec nemusia zohľadňovať Vaše špecifické potreby a požiadavky a už dávno nemusia byť v súlade s platnou legislatívou.

Vzory zmlúv z internetu nie sú aktuálne, keďže dochádza k neustálym zmenám právnych predpisov. Neaktuálnosť zmluvy týkajúcej sa prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti môže napríklad spôsobiť, že k vkladu vlastníckeho práva na kupujúceho nemusí vôbec dôjsť a v konečnom dôsledku ju budete musieť po niekoľkých mesiacoch čakania prepracovať.

Zmluva o prevode vlastníctva, či už k hnuteľným alebo k nehnuteľným veciam, by mala byť formulovaná tak, aby Vás chránila pred prípadnými problémami. Použitie voľne dostupného vzoru kúpnej zmluvy, pokiaľ ho advokát nerobí konkrétne pre Vás, môže byť vo Váš neprospech, nakoľko nezohľadňuje špecifické podmienky Vami uskutočňovaného predaja. Formulácia obsiahnutá v zmluve je často všeobecná a vágna so skrytými nástrahami, ktoré osoba, ktorá nie je odborníkom v danej oblasti, vôbec nemusí postrehnúť.

Vzor zmluvy z internetu právne neošetrí všetky situácie, ktoré môžu nastať, a ktoré Vám neskôr môžu spôsobiť problémy a ani Vás neochráni pred podvodníkmi. Myslite už vopred na to, aby ste podpisom vyplneného vzoru zmluvy z internetu neprišli o svoje peniaze. Príprava alebo aspoň kontrola zmluvy u advokáta Vám môže ušetriť veľa peňazí v prípade, ak by nastal pri prevode vlastníctva k hnuteľnej či nehnuteľnej veci problém.

Dbať na správne dojednané zmluvné podmienky sa oplatí nielen v prípade predaja, či kúpy nehnuteľností, ale aj hnuteľných vecí. Najčastejšie v praxi uplatňovanou kúpnou zmluvou na hnuteľné veci, je zmluva týkajúca sa prevodu vlastníckeho práva k osobnému motorovému vozidlu. Mnohokrát sa stáva, že ľudia neuvedú v zmluvách vady veci, či najazdené kilometre, nedohodnú si odstúpenie od zmluvy, či zmluvnú pokutu za porušenie zmluvnej povinnosti, v tom horšom prípade si zmluvu ani poriadne nepreštudujú a potom sa už len márne domáhajú svojich práv.

Kúpa nehnuteľností (bytu, domu, pozemkov) alebo ich predaj sa uskutočňuje u mnohých ľudí často iba jedenkrát za život. Avšak i pri kúpe hnuteľných vecí mnohokrát do hry vstupujú nemalé finančné prostriedky. Pokiaľ Vám záleží na Vašich peniazoch, nechajte si v tejto veci poradiť od advokáta.

V prípade kúpnych zmlúv Vám naša advokátska kancelária zabezpečí právne služby v celom rozsahu, a to od konzultácie s potenciálnym kupcom alebo predajcom, cez prípravu zmluvnej dokumentácie až po zastupovanie v katastrálnom konaní v prípade prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam.

« Naspäť na Príspevky